fbpx Настройки для людей с ограниченными возможностями

שיקום מכורים

שימוש בסמים – סטטיסטיקה ותוצאות חיוביות בטיפול
Posted on 30/06/2019

Success Rates and Statistics

קשה לכמת את המחיר הבריאותי, כלכלי וחברתי שהעולם משלם על נגע הסמים. מה שמדאיג זה שבשנים האחרונות חלק ניכר ממקרי המוות המיוחסים לסמים נובע דווקא מהתמכרות לתרופות לשיכוך כאבים שבמקומות מסוימים קל מאוד להשיג אותן גם ללא מרשם. אנחנו מדברים בעיקר על משככי הכאבים האופייטים – תרופות כמו פרקוסט, אוקסיקודון ונגזרות סינתטיות אחרות של מורפיום. […]