fbpx Настройки для людей с ограниченными возможностями

ד"ר שיינין לאוניד – בעל PhD במדעי רפואה, פסיכיאטר-נרקולוג, חבר האיגוד הבינלאומי למחלות הקשורות להתמכרות לסמים ולאלכוהול.

Posted on 02/06/2015

השכלה וניסיון עבודה: בשנת 1969 התחיל את לימודיו בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת וילנה. בשנת 1975 סיים את לימודיו בפקולטה לרפואה של המכון הרפואי השלישי במוסקבה. בשנת  1976 סיים קורס ההתמחות בפסיכיאטריה.

בשנות 1978 – 1980-  עובד מכון המחקר של המכון לפסיכיאטריה מטעם משרד הבריאות של רוסיה.

בשנות 1981 – 1986- ראש המחלקה הקלינית במרכז פסיכו-פרמקולוגיה של משרד הבריאות בברית המועצות.

בשנת 1985- קיבל תואר PhD במדעי הרפואה.

בשנות 1986-1989– ראש מחלקת הפרעות נוירוטיות במרפאת הקרן הספרותית של ברית המועצות.

בשנת 1994- לימודים בקורס נרקולוגים, אוניברסיטת תל-אביב.

בשנות 1994 – 2012 – רופא-נרקולוג בשירות בתי הסוהר של ישראל.

2012-2013 – דוקטור במרכז מתדון צור אביב.

ממאי שנת 2013 – רופא במרכז שיקום "פניקס".

sheyn