fbpx Настройки для людей с ограниченными возможностями

ביקורות שיקום מסמים – יגאל

שיקום מסמי ביקורות - יגאל

שיקום מסמי ביקורות – יגאל

אני יגאל אסיר תודה למרכז הגמילה הפניקס וגם להוסטל שהחזירו אותי לשפיות וקיבלו אותי כמעט מהרחוב בתור אדם מסור

אני מודה מקרב לב לצוות ולבתים הללו בתודה מראש על היום הנקי יגאל סקורופה

25.03.15